Auto in Garage

Čo je AUTOGo!

AUTOGo! je medzinárodná sieť autoservisov, pôsobiaca vo viacerých krajinách Európy. Všetky servisy spĺňajú požiadavky na vybavenie servisu, poskytované služby a zameriavajú sa na "rýchloservis". Garantom siete je spoločnosť TROST, najväčší dodávateľ náhradných dielov v Európe.

Profesionálne riešenie

Inšpekčné prehliadky vozov všetkých značiek sú vykonávané v autoservisoch AUTOGo! podľa predpísaných intervalov daných výrobcom vozidla, pričom pravidelnú údržbu je možné vykonávať aj pre vozy v záruke. Autoservisy využívajú najnovší software, ktorý obsahuje všetky informácie pre jednotlivé modely vozidiel. Pracovník servisu má všetky potrebné informácie o technických parametroch Vášho automobilu, rovnako ako informácie o servisných úkonoch. Na základe týchto informácií dokáže kompetentný pracovník naplánovať a pripraviť nasledujúcu prehliadku, ale aj potrebné náhradné diely požadované pre jej vykonanie. V prípade, že počas prehliadky zistí nejakú chybu, systém mu poskytne informácie, ako pri odstraňovaní postupovať. V autoservisoch AUTOGo! sú vykonávané sezónne kontroly vozidel (zimné obdobie, letné obdobie, prázdniny, klimatizácie atď.) tak, aby Vaše vozidlo bolo vždy v perfektnom stave. Všetci pracovníci servisu sú pravidelne školení na zvládanie najmodernejších systémov Vášho vozidla. Vďaka tomu je servis pripravený zvládnuť opravu Vášho vozidla na rovnako vysokej úrovni ako autorizovaný servis bez straty záruky.

Vyhľadaj servis

Zadajte mesto, PSČ alebo ulicu v okolí ktorej chcete nájsť servis.

Bloková výnimka

Image

Viete že s Vašim vozidlom môžete ísť na servisnú prehliadku aj v rámci záruky aj do iného ako autorizovaného servisu?

Citeşte mai departe...